Benvinguda

DEE

Benvinguts al Departament d'Economia de l'Empresa (DEE) de la UIB:

Accés a la nova web

El DEE de la UIB cobreix quatre àrees de coneixement: Comptabilitat, Economia Financera, Organització d'Empreses i Comercialització i Investigació de Mercats. Degut a aquesta estructura multidisciplinar, oferim un ampli ventall de programes educatius i contrubuim a múltiples línies de recerca. El nostre professorat proporciona també una valuosa tasca d'assessorament a la comunitat empresarial.

La nostra tasca docent es desenvolupa en els programes de grau en Administració d'Empreses, Turisme, Economia, Enginyeria i Relacions Laborals de la nostra pròpia universitat. Promovem dos programes de màster oficials: el Master in Management, Organization and Business Economics (MMOBE) i el Màster en Comptabilitat (MCOM). El MMOBE es desenvolupa conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universidad Pública de Navarra (UPN) i va dirigit a format futurs investigadors en diferents àrees d'Economia de l'Empresa. El Màster en Comptabilitat té una orientació més professional. A més,  participam activament en el Màster Oficial en Direcció i Planificació Turística (MDPT). A nivell de postgrau, oferim els programes d'Especialista Universitari en Gestió d'Empreses per a no Economistes, Responsabilitat Social Corporativa, i Gestió Integral, entre d'altres.

El DEE de la UIB col·labora amb organitzacions públiques i privades per a enriquir la formació dels nostres estudiants mitjançant una experiència laboral valuosa derivada de programes de pràctiques i projectes de recerca. A més d'aquesta vocació docent, el DEE de la UIB promou la producció de recerca d'alta qualitat, susceptible de ser publicada en revistes acadèmiques de reconegut prestigi. Consideram la nostra vocació investigadora com a fonamental per a ser capaços de desenvolupar la capacitat analítica i el pensament crític dels nostres estudiants.

El nostre objectiu és proporcionar als nostres estudiants les habilitats professionals i de lideratge demandades  pel mercat global, promovent l'aprenentatge continu, i prestant servei a la comunitat que ens envolta.