El DEE de la UIB cobreix quatre àrees de coneixement: Comptabilitat, Economia Financera, Organització d'Empreses i Comercialització i Investigació de Mercats. Degut a aquesta estructura multidisciplinar, oferim un ampli ventall de programes educatius i contrubuim a múltiples línies de recerca. El nostre professorat proporciona també una valuosa tasca d'assessorament a la comunitat empresarial.

llegir +