Projectes d'Investigació

gràfics

 

"IMPACTE DE LA INTERACCIÓ DELS INTERESSATS SOBRE LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA"

REFERÈNCIA: ECO2010-21393-C04-02 (subprograma ECON)

 

"MICROESTRUCTURA DELS MERCATS FINANCERS DIRIGITS PER ORDRES: FORMACIÓ DE PREUS I PROVISIÓ DE LIQUIDESA"

REFERÈNCIA: ECO2010-18567 (subprograma ECON)