Membres per ārees

Equip directiu

Secretari/ària
Adreça web

Serveis Administratius

Ubicació
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Universitat de les Illes Balears
Ctra. Valldemossa, km. 7.5
07122 Palma - Illes Balears
Espanya
Personal de contacte


 

Membres per àrees del Departament d'Economia de l'Empresa

 Sense assignar