Escoltar

Grau d'Enginyeria Informātica

Docència del DEE:
AssignaturaCursS*ÀreaProfessor Coordinador
(21760) Empresa1r1Organització d'Empreses*Pendent
S* = Semestre

aula videoconferència