Estudis

Estudis i assignatures on participa el departament d'Economia de l'Empresa

Any acadèmic 2017-18

Grau d'Administració d'Empreses (Mallorca)

Grau d'Administració d'Empreses (Eivissa)

Grau d'Administració d'Empreses (Menorca)

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Mallorca)

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme (Mallorca)

Grau de Dret (Mallorca)

Grau de Dret (Eivissa)

Grau de Dret (Menorca)

Grau d'Economia (Mallorca)

Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Mallorca)

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Mallorca)

Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014) (Mallorca)

Grau d'Enginyeria Telemàtica (Mallorca)

Grau de Geografia (Mallorca)

Grau de Relacions Laborals (Mallorca)

Grau de Turisme (Mallorca)

Grau de Turisme (Menorca)

Grau de Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno) (Mallorca)

Plans d'estudi a extingir

Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015) (Mallorca)

Doble titulació: Graus de Matemàtiques i Eng. Telemàtica (pla 2013) (Mallorca)

Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments:Pla 2015 (EU Felipe Moreno) (Mallorca)